Apua kipeimmin tarvitseville

  • Historiaa ja nykypäivää


Ventuskartano ry perustettiin vuonna 1967 nimellä Kokkolan Sosiaalitoiminnan Tuki ry. Yhdistyksen perustajajäsenet näkivät julkisen sosiaalitoimen palvelujen riittämättömyyden päihdeongelmaisille. Toimintaperiaatteeksi tuli auttaa niitä, jotka kipeimmin apua tarvitsivat. Alkuperäisen nimensä mukaisesti yhdistys halusi vastata niihin sosiaalitoimen tarpeisiin ja haasteisiin, jotka olivat jääneet vähemmälle huomiolle virallisessa sosiaalityössä.

Yhdistyksen jäsenistö muodostui tuolloin yksittäisistä henkilö- ja yhteisöjäsenistä, jotka halusivat tukea toimintaa. Aktiivisia yhteisöjäseniä ovat tänä päivänä Kokkolan kaupunki ja Kokkolan seurakuntayhtymä.

Alussa yhdistyksen toiminta-ajatukseen kuului järjestää asumispalveluja, edullista ruokailu- ja pyykinpesumahdollisuuksia vankilasta vapautuville sekä päihteidenkäytön vuoksi syrjäytyneille. 2000-luvulle tultaessa yhdistyksestä muodostui elämänhallintaan liittyviä palveluita tuottava yhdistys, jolla on useita yksiköitä ja erilaisia työmuotoja. Päätoimiala on edelleen päihdetyö.

Yhdistyksen hallintoa johtaa ja valvoo Ventuskartano ry:n hallitus:


Hallituksen kokoonpano


Markku Kallinen
puheenjohtaja
Sakari Ruisaho
varapuheenjohtaja
Camilla Honkala
jäsen
Pekka Nurmi
jäsen
Juha Pekola
jäsenYhdistyksen toimintaa johtaa yhdessä hallituksen kanssa ts. toiminnanjohtaja Tuija Tuorila. Ventuskartano ry:n arvot ovat välittäminen, luotettavuus, elämänhallinnan tukeminen sekä osaaminen ja yhteistyö.

Laaduntunnustus


Ventuskartano ry:n laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus.