Lääkeriippuvuus ja sen hoito

Otatko lääkkeen vai lääke sinut?


Lääkeriippuvuus syntyy hyvin samanlaisilla mekanismeilla kuin muutkin päihderiippuvuudet. Lääkeriippuvuus tarkoittaa hoidollisesti tarpeettoman lääkkeen jatkuvaa, pakonomaista käyttöä, vaikka käyttö aiheuttaa sosiaalisia ja/tai terveydellisiä haittoja.
Yleisimmät lääkeriippuvuuden takia väärinkäytetyt lääkkeet ovat ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa käytetyt lääkkeet ja kivun hoidossa käytetyt opioidit tai muut kipulääkkeet.

Lääkeriippuvuuden tunnistaminen


Lääkeriippuvuuden tunnistaminen on edellytys hoitoon hakeutumiselle. Lääkeriippuvuus voi olla hyvinkin voimakasta, jos päivittäin käytetty lääkemäärä on suuri tai lääkettä käytetään pakko-oireisesti esimerkiksi humalluttavassa tarkoituksessa.

Lääkeriippuvuuden tunnistamisessa auttaa psykologisen tai fysiologisen riippuvuuden arviointi.

Fysiologisessa riippuvuudessa henkilön toleranssi eli sietokyky lääkkeen vaikutuksille on kohonnut ja/tai hänellä ilmenee lääkkeen käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä selviä eriasteisia vieroitusoireita. Kiusallisten tai kivuliaiden vieroitusoireiden takia henkilö usein jatkaa lääkkeen haitallista käyttöä.

Psykologinen riippuvuus taas perustuu lääkkeen tuottamaan euforiaan tai muihin toivottuihin psyykkisiin vaikutuksiin. Joskus pelkkä lääkkeenotto rutiinina rauhoittaa ja rutiinista muodostuu psykologinen riippuvuus.

Lääkeriippuvuuden hoito Ventuskartanossa


Lääkeriippuvuuden tunnistaminen voi olla vaikeaa asiakkaalle itselleen. Kuten muissakin riippuvuuksissa, yleensä asiakkaan verkosto huomaa riippuvuuden ensimmäisenä.

Lääkeriippuvuudesta irti pääseminen on yleensä todella vaikeaa ilman ammatillista apua ja joissain tapauksissa vieroitusoireiden takia jopa vaarallista. Lääkeriippuvuuden hoito alkaa vieroituksella. Lääkeriippuvainen asiakas tarvitsee usein pitkän vieroitusajan. Kuntoutuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti myös somaattisten ongelmien hoitoon. Lääkevieroittautujien kuntoutusajat vaihtelevat 1-3 kk välillä.

Hoidamme vieroittautumisen Ventuskartanossa yhteistyössä lääkärin ja tarvittaessa myös Soiten (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) selviämis-ja vieroitushoitoyksikön kanssa.

Vieroituksen jälkeen hoito jatkuu Ventuskartanossa päihdekuntoutuksella esimerkiksi laitoshoidossa tai avohoidossa potilaan yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*