Erilaiset riippuvuudet ja niiden hoito

Ongelman myöntäminen on toipumisen alku


Riippuvuus tai addiktio käsitteenä yhdistetään usein päihteisiin, mutta ihminen voi tulla riippuvaiseksi myös monista muista asioista kuten peleistä, seksistä tai esimerkiksi netistä. Riippuvuus voi olla luonteeltaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kemiallista.
Riippuvuuden synty voi tapahtua myös jaetun tai opitun käyttäytymismallin kautta. Alkoholista, huumeista, peleistä tai esimerkiksi netin eri yhteisöistä riippuvaiset ihmiset viettävät aikaa keskenään virtuaali- tai todellisessa maailmassa jakaen samanlaisen käyttäytymismallin tai ajatustavan. Normaalius muuttuu.

Kemiallinen riippuvuus aiheuttaa aivojen kemiallisen järjestelmän muuttumisen, ja aivot alkavat pitää normaalitilana päihteiden vaikutuksen alaisena olemista.

Riippuvuuden hoito edellyttää sen tunnistamista ja tietoista käyttäytymisen muutosta.

Haluaisitko eroon riippuvuudesta? Ventuskartano hoitaa päihderiippuvuutta ja toiminnallista riippuvuutta käyttäen menetelminään kognitiivista käyttäytymisteoriaa, verkostotyötä, yhteisöhoitoa ja Greencare-menetelmiä. Asiakkaaseen suhtaudumme ihmisarvoa kunnioittaen ja auttaen asiakasta näkemään oman käyttäytymisensä lainalaisuudet.

Kun riippuvuus syntyy, normaalius muuttuu.
Kun riippuvuus syntyy, normaalius muuttuu.Päihderiippuvuus


Päihderiippuvuus on kliinisesti todennettavissa oleva krooninen sairaus, joka vaikuttaa ihmisen fyysiseen, psyykkiseen, henkiseen ja sosiaaliseen olemukseen. Riippuvuuden kehittyminen alkaa aina satunnaisesta päihteiden käytöstä. Kaikkeen päihteiden käyttöön liittyy riski tulla riippuvaiseksi. Päihderiippuvuus ilmenee psyykkisenä, fyysisenä, sosiaalisena ja toiminnallisena riippuvuutena. Riippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat perinnöllisten tekijöiden lisäksi ympäristöön liittyvät tekijät sekä käytetty päihde. Riippuvuusongelmassa korostuu ongelman kieltäminen.

Ventuskartanossa hoidettavia päihderiippuvuuksia ovat alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus ja lääkeriippuvuus.

Ventuskartanossa näemme päihderiippuvuuden ensisijaisesti riippuvuusongelmana ja elämänkaaren aikana opittuna tapana, jota voidaan lähestyä moninaisin keinoin. Kuntoutuksessa korostuu ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen.

Riippuvuudesta voi vapautua. Tämä edellyttää ongelman myöntämistä ja päätöstä tehdä asialle jotakin.

Ventuskartanon kuntoutuskurssien päätavoite on päihteetön elämäntapa. Asiakkaiden päihderiippuvuus on lähes poikkeuksetta vakava: taustalta löytyy yleensä pitkä käyttöhistoria, käytetyt määrät ovat suuria ja päihdehaittoja ilmenee jo laajasti. Näistä lähtökohdista kontrolloidun käytön tavoittelu ei ole riskitön pyrkimys.

Vakavan riippuvuuden turvallisin ja realistisin kestävä vaihtoehto on täydellinen pidättäytyminen päihteistä. Näkemyksemme mukaan muutos päihteiden käytössä liittyy muutoksiin elämäntavassa. Tämä näkökulma on noussut keskeisesti esiin myös tutkimuksissa.

Kuntoutuksessa pyrimme lisäämään asiakkaan tietoisuutta riippuvuuskäyttäytymisestä, aktivoimaan hänen selviytymistaitojaan, auttamaan häntä ymmärtämään omaa käyttäytymistään ja tukemaan addiktioista vapaan elämäntavan löytämisessä. Omaisten ja ystävien tuki sekä kannustavat esimerkit ovat niin ikään toipumisen kannalta tärkeitä.

Toiminnalliset riippuvuudet


Riippuvuus voi kehittyä päihteiden ohella myös erilaisiin välitöntä tyydytystä tuottaviin toimintoihin, joihin ei liity minkään kemiallisen aineen nauttimista. Aivojen välittäjäaineiden tasolla toiminnan tuottamat reaktiot ovat kuitenkin samansuuntaisia kuin päihteitä nautittaessa.

Toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta. Toiminnallisille riippuvuuksille on tyypillistä mielihyvän hakeminen, toleranssin kasvu, vieroitusoireitten ilmeneminen toiminnan estyessä ja toiminnan jatkaminen sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta.

Toiminnalliset riippuvuudet palvelevat muiden riippuvuuksien tavoin monenlaisia tarpeita. Niiden avulla haetaan esim. turvallisuutta, seikkailua, jännitystä tai yhteyttä muihin ihmisiin. Riippuvuus voi syntyä esim. uhkapelaamiseen, bulimiseen syömiseen, seksiin, liikuntaan tai shoppailuun. Yhteistä on, että toiminta tuottaa nopeaa tyydytystä.

Toiminnalliset riippuvuudet eivät yleensä näy selvästi päällepäin ihmisen olemuksesta. Hävettävinä ja salattavina käyttäytymismalleina ne kuitenkin yleensä eristävät ihmistä fyysisesti tai henkisesti niistä kanssaihmisistä, joilla kyseistä ongelmaa ei ole.

Ventuskartanossa hoidamme mm. peliriippuvuutta, läheisriippuvuutta ja seksiriippuvuutta.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*