Perhekuntoutus päihdehuollossa

Tukea raittiuteen ja vanhemmuuteen


Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma. Perhekuntoutus sisältää sekä päihde- että perhekuntoutuksen ja sen aikana teemme tiivistä yhteistyötä lastensuojelun ja läheisten kanssa. Kuntoutuskokonaisuus rakentuu elämänhallinnan, riippuvuudenhallinnan ja motivaation vahvistamisesta.
Perhekuntoutus on asiakkaiden ja lähettävien tahojen toiveista ja tarpeista lähtevää kuntoutusta. Pyrkimyksenä voi olla huostaanoton välttäminen, odottavan äidin raittiuden tukeminen ja sikiön kehityksen turvaaminen, väkivaltakierteen katkaiseminen, raitistuneen perheen vuorovaikutustaitojen ja arkipäiväisten elämäntaitojen harjaannuttaminen, lasten kehitystä tukevan vanhemmuuden tukeminen ja syventäminen (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys) sekä parisuhteen työstäminen.

Ennen perhekuntoutusjaksoa


Ennen kuntoutusjakson alkua pidetään perheen kotipaikkakunnalla hoitoneuvottelu, jossa perhetyöntekijät tapaavat perheen ja avohoidon työntekijät. Tarkoituksena on antaa kaikille ajantasainen kuva perheen kokonaistilanteesta ja sopia perhekuntoutuksen tuloajasta, kuntoutuksesta ja sen tavoitteista.

Kuntoutusjakso tarpeiden mukaan


Ventuskartanon laitoskuntoutus perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, verkostotyöhön ja yhteisöhoitoon.

Perhekuntoutuksessa käytämme asiakaskohtaisen tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä:

  • yksilö- ja parikeskusteluja
  • verkostokokouksia
  • kotiharjoittelujaksoja
  • elämänkaarta
  • sukupuuta
  • vanhemmuuden ja parisuhteen roolikarttaa
  • sekä erilaisia toiminnallisia ryhmiä


Lapsille tarjoamme ikätason mukaista toimintaa ja kuntoutusta, jossa käsittelemme mm. tunteisiin, itsetuntoon ja vanhemman/vanhempien päihdeongelmaan liittyviä asioita. Perhekuntoutuksessa olevat esikoulu- ja kouluikäiset lapset käyvät kuntoutusjakson aikana lähialueen esikoulua tai koulua.

Perhekuntoutus tähtää raittiuden ja lasten kehitystä tukevan vanhemmuuden tukemiseen.
Perhekuntoutus tähtää raittiuden ja lasten kehitystä tukevan vanhemmuuden tukemiseen.


Laitosjakson pituudesta riippuen järjestämme perheelle 2-3 verkostokokousta. Tarkoituksena on neuvotella yhdessä viranomaisten ja perheen läheisten kanssa perheen vallitsevasta tilanteesta ja jatkossa tarvittavasta tuesta ja toimenpiteistä.

Perheen jatkokuntoutus


Perheille pidetään noin 3 kk kuluttua laitosjakson päättymisestä heidän kotipaikkakunnallaan seurantakokous, jossa keskustellaan mm. laitosjakson jälkeisestä ajasta, tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä. Jatkossa seurantatapaamiset voivat toteutua videoneuvottelun välityksellä. Asiakkaan läheiset ja viranomaiset voivat osallistua seurantakokouksiin.

Perhekuntoutus voi lisäksi sisältää perheen tarpeiden pohjalta rakentuvia intervallijaksoja. Intervalleja käytetään tukemaan raittiutta, ennaltaehkäisemään retkahduksia, retkahdustilanteista selviytymiseen, lisäämään muutosmotivaatiota ja itsetuntemusta sekä vaikeiden elämäntilanteiden tai traumojen käsittelyyn. Vanhemmilla on mahdollisuus tulla intervallijaksolle myös ilman lapsia.

Perhekuntoutuksessa käytettävissä on perhehuone.
Perhekuntoutuksessa käytettävissä on perhehuone.


Ventuskartano järjestää tarpeen mukaan kuntoutettavalle perheleirejä Kokkolassa. Leirin tarkoitus on tukea vanhemmuutta, mahdollista parisuhdetta ja raittiutta. Lapsille, nuorille ja vanhemmille on leirillä sekä omaa että yhteistä ohjelmaa.

Erityispalvelut laitoskuntoutuksessa


Laitoskuntoutuksessa järjestämme erilaisia tukijaksoja henkilöille, joilla on päihteiden riski- tai ongelmakäyttöä. Tavoitteena on turvata esimerkiksi psykologisten tutkimusten toteutuminen tai somaattisen sairauden hoito kotipaikkakunnalla. Jaksoista sovitaan yksilöllisesti palvelun ostajan kanssa.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*