Korvaushoito

Kuntoutuminen ja päihteettömyys


Korvaushoito tarkoittaa erityisesti opioidiriippuvuuteen suunniteltua hoitomallia, jonka tarkoitus on vähentää päihteiden haittoja, korvata katukaupassa liikkuvia opioideja lääkeyritysten valmisteilla ja ehkäistä riippuvaisen syrjäytymistä. Korvaushoidon tavoite on vähentää opioidien käytön aiheuttamia riskejä kuten yliannostuksia, rikollisuutta, terveysongelmia, mutta ennen kaikkea mahdollistaa riippuvuuden hoito ja asiakkaan kuntoutus.

Korvaushoito Ventuskartanossa


Tarjoamme laitoskuntoutuspalveluita myös korvaushoitoasiakkaille. Kyseessä voi olla korvaushoidon aloitus, korvaushoidon tukijakso tai korvaushoidon lopettaminen laitoskuntoutuksessa.

Korvaushoidon osuuden toteutamme yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa.

Korvaushoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen(33/2008) opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta. Korvaushoidossa käytetään apuna Buprenorfiinia tai metadonia sisältävää lääkevalmistetta.

Hoidon tavoitteena on psykososiaalisen sekä lääketieteellisen hoidon avulla asiakkaan kuntouttaminen sekä päihteettömyys oman henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoitosuunnitelma, jota tarkistetaan puolivuosittain. Hoitoon sisältyy psykososiaalinen hoito avokuntoutuksessa ja tarvittaessa laitoskuntoutus- ja/tai -tehostejaksot.

Kuntouttavaa toimintaa on:

  • Kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työharjoittelu tai opiskelu
  • Ryhmähoidot (esim. vertaistukiryhmä)
  • Kotikäynnit, pari- ja perhetapaamiset
  • Psykoterapia


Jokaisen asiakkaan hoitosuunnitelma on yksilöllinen. Toisen asiakkaan hoidon erityispiirteet eivät merkitse yleistä oikeutta tai velvollisuutta samoihin käytäntöihin.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*