Avohoito päihdetyössä

Tukea oman elämän hallintaan


Avohoito päihdetyössä tai muiden riippuvuuksien hoidossa tarkoittaa sitä, että potilas ei vietä pitkiä yhtäjaksoisia aikoja laitoshoidossa vaan asuu omassa kodissaan. Avohoito sisältää kuntoutusta, terapiaa ja ongelmien ehkäisyä neuvonnan ja erilaisten tukipalveluiden avulla. Avohoidolla pyritään tukemaan myös potilaan elämänhallintaa ja yleistä elämäntilannetta kuten toimeentuloa ja itsenäistä asumista.

Avokuntoutus riippuvuuksien hoidossa


Ventuskartano tarjoaa avokuntoutusta erilaisten riippuvuuksien hoitoon. Päätavoitteemme on potilaan oman elämän hallinnan tukeminen ja laitostumisen välttäminen. Avohoidossa on tärkeää arvioida potilaan oma valmius avohoitoon ja joskus hoito täytyy aloittaa laitoskuntoutuksella.

Ventuskartano tarjoaa avokuntoutusta erilaisten riippuvuuksien hoitoon.
Ventuskartano tarjoaa avokuntoutusta erilaisten riippuvuuksien hoitoon.


Päihderiippuvuuksien avohoito


Päihdetyössä avohoito on yleisesti käytetty menetelmä ensinnäkin, koska hoitoon on matala kynnys hakeutua oma-aloitteisesti. Avohoidon tavoitteena on tuetun hoitojakson keinoilla tukea potilasta elämään arkeaan raittiina.

Esimerkiksi käyttäytymisterapian avulla autamme potilasta muuttamaan omaa päihteisiin liittyvää ajattelua, korjaamaan päihdyttävien aineiden käyttöön johtavia kielteisiä tunnetiloja kuten ahdistusta ja opetamme menetelmiä päihteettömänä pysymiseen.

Verkostotyössä kokoamme yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja päihdetyöntekijän kanssa verkoston, jossa voi olla mukana sekä kuntoutujalle tärkeitä läheisiä henkilöitä että terveydenhuollon asiantuntijoita. Verkosto tukee raittiina pysymistä.

Peliriippuvuuden avohoito


Peliriippuvuuden avohoidossa järjestämme apua niin pelaajille kuin tarpeen mukaan heidän omaisilleenkin.

Peliriippuvuuden hoidossa käytämme samanlaisia menetelmiä kuin muidenkin riippuvuuksien hoidossa. Ventuskartanossa peliongelman hoito perustuu THL:n peliriippuvaisille kehittämään hoitomanuaaliin, jonka perustana on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa asiakasta tunnistamaan ja muuttamaan pelaamisen mielihalua ylläpitäviä uskomuksia.

Avohuollon palvelut Ventuskartanossa


Ventuskartano ry tuottaa monipuolisia avohuollon palveluja riippuvuuksien hoitoon. Palvelumme on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, yksityishenkilöille ja myös yrityksille.

Asiantuntijan apua


Ventuskartano tarjoaa päihdetyön ammattilaisia työpariksi haastaviin tilanteisiin, joihin liittyy riippuvuus. Yhteistyökumppaninamme voit tilata meiltä kokeneen päihdetyön ammattilaisen työpariksesi esimerkiksi:

  • asiakastilanteisiin, joihin liittyy riippuvuus
  • työyhteisön haastaviin esimies-alaistilanteisiin, joihin liittyy riippuvuus ja sen käsittely
  • kehittämään työyhteisösi pelisääntöjä päihdehoitoon ohjaukseen liittyen


Pyydä tarjous ventuskartano(at)ventuskartano.fi!

Avohuollon asiakastyö


Avohuollon asiakastyön palvelua voi tilata esimerkiksi julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto, työnantaja ja huolestunut läheinen.

Hoidon edellyttäessä työntekijän matkustamista asiakkaan kotipaikkakunnalle, laskutetaan työntekijän km-korvaukset, mahdollinen päiväraha ja matkustamiseen kuluva työaika palvelun ostajalta. Hoidon edellyttämiin laboratoriokokeisiin tarvitaan palvelun ostajan myöntämä maksusitoumus.

Hinta on 85 €/käynti (45 min)

Avohuollon tukijaksot


Toteutamme avohuollon tukijaksoja sekä yksittäisille asiakkaille että ryhmille. Jaksoja on tarjolla kaksi erilaista.

Tukijakso A (6kk)

Tukijakson työvälineenä on verkostotyö.

  • Viisi tukitapaamista (1x/kk), yht. 555 €
  • Yksi tapaaminen kotipaikkakunnalla ja muut Portissa/videoneuvottelun välityksellä
  • Työntekijän matkakulut laskutetaan erikseen (v. 2018 0,42 €/km)


Tukijakso B (6kk)

Tukijakson työvälineenä on kognitiivinen terapia.

  • Ohjatut ryhmäkokoontumiset 2 kertaa/kk:ssa (1½ h/krt), yhteensä 12kertaa.
  • Edellyttää vähintään kolmea osallistujaa
  • Mahdollisuus muodostaa ryhmiä eri paikkakunnille


Yhteensä 965 €/12 krt. 97 €/1 kerta /asiakas. Työntekijän matkakulut laskutetaan erikseen (v. 2018 0,42 €/km). Pyydä tarjous ryhmän järjestämisestä omalle paikkakunnallesi ventuskartano(at)ventuskartano.fi!

Huumausainetestaus


Pikatestiseulat virtsasta 67 €/suorite. Sisältää pikatestin, testauksen, kirjaamisen/ todistuksen tuloksesta sekä tuloksesta tiedottamisen lähettävälle taholle.

Virallinen seula virtsasta


Hinta on 67 € /suorite sekä halutun diagnostiikan hinta. Sisältää näytteen oton, näytteen analysointiin toimittamisen, kirjaamisen/todistuksen tuloksesta sekä tiedottamisen tuloksesta lähettävälle taholle. Haluttuun laboratoriodiagnostiikkaan tarvitaan palvelun ostajan myöntämä maksusitoumus tai muulla tavoin sovittu käytäntö.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*