Päihdetyön koulutus ja asiantuntijapalvelut

Miten kohdata riippuvainen ja hänen läheisensä?


Ventuskartanon palveluvalikoimaan kuuluvat myös päihdetyön koulutus ja päihdetyön asiantuntijapalvelut.

Hyödynnämme päivittäisessä työssämme näyttöön perustuvia päihdekuntoutusmenetelmiä ja pitkän kokemuksemme ansiosta meille on kertynyt vahva osaaminen näihin menetelmiin. Meillä on ollut vuodesta 2005 lukien yhtäjaksoisesti Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SGQS) mukainen laaduntunnustus.
Ovatko päihdekoulutus tai päihdetyön asiantuntijapalvelut ajankohtainen aihe organisaatiossasi? Tarjoamme laaduntunnustuksen saanutta osaamistamme niin kunnallisen kuin yksityisenkin sektorin käyttöön.

Olemme vuosikymmenten aikana kouluttaneet muun muassa:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskenteleviä kohtaamaan riippuvuuksista kärsiviä ja kuntoutuvia asiakkaita
  • eri tehtävissä toimivia esimiehiä
  • yrityksiä riippuvuuksiin liittyvän hoitoonohjauksen toimintamallin suunnittelussa
  • työterveyshuollossa työskenteleviä
  • vapaaehtoistehtävissä toimivia


Olemme järjestäneet päihdetyön koulutusta esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • riippuvuuden kehittyminen
  • erilaisten riippuvuuksien tunnistaminen
  • eri riippuvuuksien muodot (alkoholi, huume, lääkkeet, sekakäyttö, peli jne.)
  • riippuvuuksien vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
  • riippuvuuksista kuntoutumisen tukeminen


Päihdetyökoulutus yrityksille ja kunnille


Laadukkaan päihdetyön ydin on ammatillinen ote, asiakkaan kohtaaminen ja arvostaminen ihmisenä ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen asiakkaaseen. Laadukas päihdetyö vaatii laadukasta päihdetyön koulutusta.

Päihdetyö ja siihen tarvittava koulutus koskee niin yksityisen sektorin työnantajia kuin kunnallisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiakin.

Yrityksille


Yrityksissä ja työpaikoilla päihdetyö on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Päihdetyöhön kuuluvat ennaltaehkäisevä toiminta, päihdeasioiden käsittely ja hoitoonohjaus ongelmatapauksissa.

Työpaikalla pitäisi olla työkyvyn hallinnan malli, johon sisältyy päihdeohjelma. Päihdeohjelman tarkoitus on sitouttaa henkilöstö päihteettömään työkulttuuriin, ohjata päivittäistä esimiestyötä ja luoda varhaisen puuttumisen malli päihdeongelmien ennaltaehkäisemistä varten. Varhaisen puuttumisen mallissa korostuu koko työyhteisön vastuu, mutta erityisesti esimiesten toiminta.

Olemme jo vuosien ajan kouluttaneet yrityksiä riippuvuuksiin liittyvän hoitoonohjauksen toimintamallin suunnittelussa ja esimiehiä puheeksi ottajina varhaisen puuttumisen edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat ehkä tottuneempia kohtaamaan päihdeongelmaisia työssään, mutta se tosiasia ei tee kohtaamisesta vähemmän haastavaa. Ammatillisen otteen vaatimus päihdeongelmaisen kohtaamiseen nimenomaan korostuu hoitotyössä.

Nykyaikainen hoitojärjestelmä pyrkii päihde- ja mielenterveyshäiriöiden mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen ja moniammatilliseen hoitoon ja tukeen. Riippuvuuksien määrä ei vähene, vaan monimuotoistuu huumeongelman ja toiminnallisten riippuvuuksien lisääntyessä. Tämä muutos haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen ja edellyttää henkilöstön kouluttamista.

Ventuskartano on jo usean vuoden ajan antanut päihdetyön koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille asiantuntijuuteen, ajantasaiseen tutkimustietoon ja vahvaan päivittäisen työn tuomaan kokemukseen perustuen.

Päihdehuollon ammattimaisuus mitataan ennen kaikkea kyvyssä kohdata asiakas ja hänen läheisensä sekä tukea heitä oikealla tavalla oikeaan aikaan. Koulutamme sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja työterveyshuollossa työskenteleviä kohtaamaan riippuvuuksista kärsiviä ja kuntoutuvia asiakkaita sekä heidän läheisiään.

Ventuskartanon palveluvalikoimaan kuuluvat myös päihdetyön koulutus ja päihdetyön asiantuntijapalvelut.
Ventuskartanon palveluvalikoimaan kuuluvat myös päihdetyön koulutus ja päihdetyön asiantuntijapalvelut.


Näyttöön perustuvien kuntoutusmenetelmien koulutus


Ventuskartanossa hyödynnämme päivittäin työssämme näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä, joita ova esimerkiksi kognitiivinen käyttäytymisterapia, verkostotyö, yhteisöhoito ja Green Care -menetelmä. Green Carella tarkoittaa luontoon tukeutuvien menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista hyödyntämistä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Koulutamme myös uusia Green Care-osaajia.

Räätälöimme mielellämme tarpeisiinne ja tilanteisiinne sopivia asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Jos haluat pyytää tarjouksen, ota yhteyttä Ventuskartanon asiantuntijaan puhelimitse numeroon 040 5028 816.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*