Yhteisöhoito - vertaistuki päihdetyössä

Autamme toisiamme, autamme itseämme


Yhteisöhoito on terapiamuoto, joka opettaa elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja ja asenteita, jotka auttavat riippuvuudesta toipumisessa. Yhteisöhoito tapahtuu päihteettömässä ympäristössä, esimerkiksi Ventuskartanossa yhteisöhoito on osa laitoskuntoutusta.
Yhteisöhoito perustuu menetelmänä asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan muodostamaan yhteisöön. Toiminnan ytimessä on vertaistuki. Kuntoutuvat tarjoavat toisilleen tarkoituksellisesti vertaistukea, jonka avulla tuetaan muutosten aikaansaamista kuntoutuvissa. Kaikki terapeuttisen yhteisön toiminnot tuottavat muutosta ja oppimista yhteisön jäsenissä. Samalla kaikilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus toimia muutoksen ja oppimisen välittäjinä.

Vertaistuki on sosiaalinen oppimisprosessi. Auttamalla toisiaan asiakkaat oppivat auttamaan myös itseään. Yhteisöhoito opettaa asiakkaille mm. vastuuta itsestä ja muista, myötätuntoa itseä ja muita kohtaan ja itsekuria sekä tavoitteellisuutta. Hoitohenkilöstön roolina on keskittyä toiminnan ohjaukseen, rakenteiden luomiseen ja toimintakulttuurin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Yhteisöhoito perustuu menetelmänä asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan muodostamaan yhteisöön.
Yhteisöhoito perustuu menetelmänä asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan muodostamaan yhteisöön.


Yhteisökuntoutus Ventuskartanossa


Ventuskartanossa yhteisöhoidosta on pyritty muokkaamaan järkevä kokonaisuus, jossa kuntoutuksen erilaiset elementit tukevat toisiaan.

Kiinnitämme erityistä huomiota koko toiminnan taustalla vaikuttavaan ilmapiiriin. Myönteinen ilmapiiri tukee uskallusta vaikeidenkin asioiden käsittelyyn ja vähentää muutokseen sisältyvää uhan tunnetta.

Asiakkaat näemme yhtälailla auttajina kuin autettavina, jolloin keskinäinen tuki ja yhdessä kasvaminen ovat merkittävä osa kuntoutusprosessia. Yhteisöön kuuluvat ovat riippuvaisia yhteisen työskentelyn onnistumisesta; kuntoutusyhteisössä korostamme koko yhteisön toiminnan sujumista ja yksilöiden yhteisöltä saamaa tukea. Tämä ajattelutapa tukee asiakkaan näkemistä kyvykkäänä omasta elämästään päättävänä yksilönä, joka osana omaa muutostaan voi edistää myös kanssakulkijansa muutosta.

Asiakaskyselyn tulokset tukevat näkemystämme yhteisön ja ryhmän merkityksestä: oma ryhmä on kuntoutuksessa tärkeimmäksi koettu tekijä. Asiakasyhteisö ja -ryhmä näyttävät tarjoavan sellaista tukea, jota esimerkiksi ammattityöntekijä ei työssään pysty luomaan.

Ventuskartanossa vierailee säännöllisesti laitoksen entisiä asiakkaita kertomassa omia toipumistarinoitaan nykyisille asiakkaille. Nämä vierailut on koettu poikkeuksetta hyvin rohkaisevina ja ne tuovat realistisen käsityksen kuntoutuksen jälkeisistä haasteista ja kiusauksista sekä siitä, miten niistä voi selvitä.

Ventuskartanon pitkään jatkunut vertaisuuden ja vertaistuen hyödyntäminen päihdekuntoutuksessa palkittiin Mielenterveyden Keskusliiton innovaatiopalkinnolla syksyllä 2010.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*