Verkostotyö päihdekuntoutuksessa

Riippuvuus ei ole vain oma asia


Jos riippuvuuden hoidossa huomioidaan vain päihteitä käyttävä henkilö, omaisten tukeminen ja avun tarve voi jäädä liian vähälle huomiolle. Verkostotyö huomioi myös riippuvaisen henkilön sosiaalisen verkoston.
Päihdelainsäädännön mukaan asiakkaan läheisillä, puolisolla ja lapsilla on tasavertainen oikeus hoitoon ja tukeen. Ihmisen sosiaaliseen verkostoon kuuluvat perhe, suku, työ-, koulu- tai opiskelukaverit, ystävät, naapurit ja ainakin muutamia asiantuntijoita.

Riippuvuudesta kärsivän asiakkaan läheisetkin ovat usein kokeneet riippuvuudesta johtuvia henkisiä kolahduksia. Uupuminen ja jopa täydellinen kyllästyminen ovat tavallisia tunteita.

Riippuvaisen perheelle ja ystäville on vähintään jaettava asiallista ja riittävää tietoa, jotta esimerkiksi hoitoa koskevat odotukset eivät ole ylisuuria ja pettymykset eivät kohdistu riippuvaiseen tai hoitohenkilöstöön.

Toisaalta perhe ja ystävät voivat antaa terveydenhuollon ammattilaisille arvokasta tietoa yksilöllisen hoidon suunnitteluun ja asiakkaan tukemiseen. Joskus myös omaiset ovat kuntouttavan avun tarpeessa itsekin.

Verkostotyö Ventuskartanon kuntoutuksessa


Verkostotyö Ventuskartanossa tapahtuu siten, että aluksi laadimme verkostokartan. Kuntoutettava tarkastelee omaa verkostoaan yhdessä hoitohenkilöstön kanssa ja pohtii, ketkä hänen läheisistään tietävät riippuvuudesta ja ketkä heistä voisivat auttaa.

Yhteistyöllä asiakkaan, läheisten ja päihdetyöntekijän kanssa kokoamme hoitoa varten verkoston, jossa voi olla mukana sekä kuntoutujalle tärkeitä läheisiä henkilöitä että terveydenhuollon asiantuntijoita. Kun asiakas itse päättää ketä verkostoon kutsutaan, ratkeavat myös vaitiolovelvollisuuden aiheuttamat haasteet samalla.

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa meille 040 806 8100 tai lähettää sähköpostia ventuskartano(at)ventuskartano.fi.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*