Kognitiivinen käyttäytymisterapia päihdekuntoutuksessa

Itseymmärrys auttaa uuteen elämään


Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapian muoto, joka keskittyy ensisijaisesti potilaan nykytilanteessa käyttäytymisongelmia ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen ja hoitoon.
Ventuskartanossa kognitiivista käyttäytymisterapiaa on muokattu vastaamaan päihderiippuvaisten potilaiden tai toiminnallisten riippuvuuksien potilaiden tarpeita.

Päihdeongelmaisten kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa terapiassa keskitymme riippuuvuuden ja kognitiivisten tekijöiden väliseen yhteyteen. Esimerkiksi henkilökohtaiset uskomukset ohjaavat usein riippuvuuskäyttäytymistä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa tunnistamaan riippuvuuteen liittyviä vääriä uskomuksia.
Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa tunnistamaan riippuvuuteen liittyviä vääriä uskomuksia.


Kognitiivinen terapia voi auttaa vähentämällä mielihalujen esiintymistiheyttä ja voimakkuutta sekä heikentämällä näitä ylläpitäviä uskomuksia. Se myös opettaa riippuvaiselle retkahtamisen ehkäisykeinoja, jotka tukevat pitkäjänteistä elämänmuutosta. Terapia myös lisää itseymmärrystä, joka auttaa suhtautumisessa itseensä ja muihin.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia Ventuskartanossa


Toteutamme kognitiivista käyttäytymisterapiaa ryhmämuotoisesti perustuen siihen laadittuun hoitomanuaaliin. Asiakas valmistautuu etukäteen ryhmissä käytäviin materiaaleihin. Hoitomanuaali on suunniteltu koko kuukauden mittaiseksi.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa asiakasta:

  • tunnistamaan ja muuttamaan päihteiden mielihalua ylläpitäviä uskomuksia
  • korjaamaan päihdyttävien aineiden käyttöön johtavia kielteisiä tunnetiloja kuten ahdistusta, vihaa ja epätoivoa
  • opettaa asiakasta soveltamaan kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä päihteettömänä pysymiseen
  • opettaa asiakasta päihteettömyyden lisäksi muuttamaan käsitystään itsestään, elämästään ja tulevaisuudestaan, ja auttaa häntä siten kehittämään uuden elämäntavan


Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa meille 040 806 8100 tai lähettää sähköpostia ventuskartano(at)ventuskartano.fi.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*