Kuntouttavan päihdetyön menetelmät

Monta polkua toipumiseen


Kuntouttavan päihdetyön menetelmät kokonaisuutena voivat hyödyntää sekä lääkehoitoa että erilaisia psykososiaalisia hoitomenetelmiä. Päihdeongelmiin tai toiminnallisiin riippuvuuksiin ei ole olemassa ainoastaan yhtä toimivaa muutoskeinoa. Monenlaiset kuntoutusmuodot toimivat; joistakin on enemmän tutkittua näyttöä kuin toisista.
Ventuskartano on valinnut omat kuntouttavan päihdetyön menetelmät niin, että ne ovat sovellettavissa määrämittaisella kurssilla ja että ne tukeutuvat mahdollisimman paljon myös tutkittuun näyttöön. Kaikilla työntekijöillämme on tarvittava menetelmäkoulutus. Menetelmät nivoutuvat luontevasti ja saumattomasti kuntoutusohjelmaamme niin arkitoimintojen kuin varsinaisen kuntoutusprosessinkin osalta.

Ventuskartanon kuntouttavan päihdetyön hoitomenetelmät tukeutuvat mahdollisimman paljon tutkittuun näyttöön.
Ventuskartanon kuntouttavan päihdetyön hoitomenetelmät tukeutuvat mahdollisimman paljon tutkittuun näyttöön.


Ventuskartanossa päihdetyön menetelmien valinta ja rajautuminen ensisijaisesti tiettyihin menetelmiin näkyy myös osaamisen keskittämisenä näihin menetelmiin. Valitsemalla tietyt päihdekuntoutusmenetelmät voimme soveltaa menetelmiä omaan työhömme ja toimialaamme keskittyen, mutta myös kehittää menetelmiä tarpeen mukaan.

Toiminnassamme valitut, yhteiset päihdetyömenetelmät luovat yhteisen kielen ja mahdollisuuden hyödyntää koko kuntoutusyhteisöä kuntoutustyössä.

Ventuskartanon päämenetelmät ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, verkostotyö ja yhteisöhoito. Näillä valinnoilla menetelmät kohdistuvat sekä asiakkaan sisäiseen maailmaan, kuntoutusyhteisöön että asiakkaan sosiaaliseen todellisuuteen.

Hyvien tulosten saamiseen vaikuttavat hoidon jatkuvuus, hyvä yhteistyö eri tahojen välillä, potilaan motivoiminen ja sitouttaminen hoitoon sekä luottamuksellinen terapeuttinen hoitosuhde.

Tärkeintä meille kuitenkin on se, että jokainen asiakkaamme löytäisi oman yksilöllisen polkunsa kuntoutumiseen. Eniten toimintaamme ohjaavatkin arvomme, joita ovat välittäminen, osaaminen ja yhteistyö, elämänhallinnan tukeminen ja luotettavuus.

Lääkäripalvelut


Ventuskartanon oma lääkäri on käytettävissä arkipäivinä. Hän vastaa laitoskuntoutuksen asiakkaiden kuntoutukseen ja lääkehoitoon liittyvistä asioista. Lääkäri tapaa laitoskuntoutuksessa olevat asiakkaat tarvittaessa jakson aikana.

Reseptit


Ventuskartanon lääkäri kirjoittaa asiakkaille e-reseptejä. Sähköinen resepti eli e-resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjä on Kela.

E-reseptin käyttöönoton jälkeen potilaalla on edelleen oikeus saada paperiresepti, jos hän kieltäytyy e-reseptistä. Hänellä on myös oikeus kieltää reseptitietojen katsominen Reseptikeskuksesta. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet. Potilas voi hakea lääkkeensä esittämällä Kela-kortin. Itse resepti tallennetaan Reseptikeskukseen, jossa se on aina tallessa. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan laatia apteekkisopimus.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*