Päihdehuollon palveluhinnasto

Katso palveluidemme hinnat


Päihdehuollon palvelut

Avohuollon asiakastyö

85 €/käynti (käynti 45 min)

Hoidon edellyttäessä työntekijän matkustamista asiakkaan kotipaikkakunnalle, laskutetaan työntekijän km-korvaukset, mahdollinen päiväraha ja matkustamiseen kuluva työaika palvelun ostajalta. Hoidon edellyttämiin laboratoriokokeisiin tarvitaan palvelun ostajan myöntämä maksusitoumus. Palvelua voi esimerkiksi tilata julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto, työnantaja ja huolestunut läheinen.

Avohuollon tukijaksot

Toteutamme avohuollon tukijaksoja sekä yksittäisille asiakkaille että ryhmille.

Tukijakso A (6kk)

TAPAAMISETHINTA
Viisi tukitapaamista (1x/kk)555 €

 • Työvälineenä verkostotyö
 • Yksi tapaaminen kotipaikkakunnalla ja muut Portissa/videoneuvottelun välityksellä.
 • Työntekijän matkakulut laskutetaan erikseen (v. 2018 0,42 €km).

Tukijakso B (6kk)

YHTEENSÄ 12 krt1 KERTA/ASIAKAS
965 €97 €

 • Työvälineenä kognitiivinen terapia
 • Ohjatut ryhmäkokoontumiset 2 kertaa/kk:ssa (1½h/krt), yhteensä 12 kertaa.
 • Edellyttää vähintään kolmea osallistujaa.
 • Mahdollisuus muodostaa ryhmiä eri paikkakunnille
 • Työntekijän matkakulut laskutetaan erikseen (v. 2018 0,42 €km).
 • Pyydä tarjous ryhmän järjestämisestä omalle paikkakunnallesi!

Palveluasumista päihderiippuvaisille

85 €/Asumisvuorokausi

Yhteydenotot asian osalta asuntokodin vastaavalle työntekijälle, p. 040-8068120040-8068120. Asu-misvuorokausimaksun lisäksi asukas maksaa asumisestaan vuokran, johon on mahdolli-suus hakea asumistukea.

Tuettua asumista päihderiippuvaisille

66 €/Asumisvuorokausi

Yhteydenotot asian osalta asuntokodin vastaavalle työntekijälle, p. 040-8068120. Asu-misvuorokausimaksun lisäksi asukas maksaa asumisestaan vuokran, johon on mahdolli-suus hakea asumistukea.

Laitoskuntoutus

Kuntoutuksen asiakasmaksun muodostuminen:

- 38,80 €/pv, muodostuu seuraavasti:
Ruoka 18 €/pv, asuminen 10 €/pv, hoiva ja kuntoutus 10,80 €/pv.

- Maksukaton täytyttyä 22,50 €/pv muodostuu seuraavasti:
Ruoka 10,45 €/pv, asuminen 5,80 €/pv, hoiva ja kuntoutus 6,25 €/pv

Yksilökuntoutus (pituus 31 vrk)


Alkoholi- ja peliongelma (aikuinen)
OSUUS HINTA
Kokonaishinta232 €/vrk, josta
Kuntaosuus193,70 € - 209,50 €/vrk (!)
Asiakasmaksu38,80 € - 22,50 €/vrk (!)

Huumeongelma (aikuinen)
OSUUS HINTA
Kokonaishinta265 €/vrk, josta
Kuntaosuus226,20 € - 242,50 €/vrk (!)
Asiakasmaksu38,80 € - 22,50 €/vrk (!)

Huumeongelma + erityislääkitys esim. ADHD (aikuinen)
OSUUS HINTA
Kokonaishinta277 €/vrk
Kuntaosuus238,20 € - 215,70 €/vrk (!)
Asiakasmaksu38,80 € - 22,50 €/vrk (!)

(!)=maksukaton täytyttyä

 • Hintaan sisältyy yksi seurantakäynti asiakkaan kotipaikkakunnalla/etäyhteyden kautta etäisyydestä riippuen (300 km)
 • Hoidon edellyttämiin laboratoriokokeisiin tarvitaan palvelun ostajan myöntämä maksusitoumus.

Portissa on yöaikaan henkilökuntaa selviämis- ja vieroitushoitoyksikös-sä/laitoskuntoutuksessa. Asiakkaan hoidon edellyttäessä henkilökunnan läsnäoloa välit-tömässä läheisyydessä (klo 20–07), peritään yöajalta erikseen sovittava korvaus.

Perhekuntoutus


OSUUS AIKUINENLAPSI
Kokonaishinta237 €/vrk155 €/vrk
Kuntaosuus198,20 € - 214,50 €/vrk (!) 
Asiakasmaksu38,80 € - 22,50 €/vrk (!) 

(!)=maksukaton täytyttyä

 • Hoidon edellyttämiin laboratoriokokeisiin ja mahdolliseen korvaushoitoon tarvitaan palvelun ostajan myöntämä erillinen maksusitoumus.

Intervallikuntoutus (7-14vrk)


OSUUS RYHMÄ YKSILÖ
Kokonaishinta232 €/vrk247 €/vrk
Kuntaosuus193,20 €-209,50 €/vrk (!)208,20 €-224,50 €/vrk (!)
Asiakasmaksu38,80 € - 22,50 €/vrk (!)38,80 € - 22,50 €/vrk (!)

(!)=maksukaton täytyttyä

Vierailumaksut


Majoitus ja ateriat
IKÄHINTA
Aikuinen55 €/vrk
2- 12 vuotta20 €/vrk
Alle 2 vilmainen


Ateriamaksut
ATERIAAIKUINEN2-12V
Lounas6,50 €4,00 €
Päivällinen5,85 €3,50 €
Kahvi + pulla1,50 €1,50 €
Aamu- tai iltapala3,00 €3,00 €

Soiten voimassa olevan hinnaston mukaan. Tämän hetken hinnat yllä.

Itse maksava asiakas
KUNTOUTUS HINTA
Alkoholi- ja/tai peliongelma7192 €/perusjakso 31 vrk
Huumeongelma8185 €/perusjakso 31 vrk
Intervallikuntoutus248 €/vrk


31 VUOROKAUDEN MITTAISEN KUNTOUTUKSEN HINTAAN SISÄLTYY:
 • ateriat (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala)
 • majoitus yhden hengen huoneissa joissa oma wc ja suihku, uudet ja asianmukaiset, esteettömät tilat
 • kuntoutusryhmät ja yksilökeskustelut oman ohjaajan kanssa
 • toiminnalliset ryhmät (liikunta ym. harrasteet) sekä virkistäytymisretket jakson aikana
 • läheispäivä, verkostokokous jakson aikana Ventuskartanossa sekä toinen kokous seurantajakson aikana asiakkaan kotipaikkakunnalla
 • 6 kuukautta kestävä seurantajakso kuntoutuksen päättymisen jälkeen
 • yksilöllinen ja kokonaisvaltainen kuntoutus, jonka menetelminä kognitiivinen käyttäy-tymisterapia, yhteisöhoito ja verkostotyö
 • vertaistuki asiakasyhteisön, entisten asiakkaiden vierailujen ja Portissa kokoontuvien vertaisryhmien kautta
 • Neurosonic-ja korva-akupunktiohoidot sekä rentoutushetket kuntoutuksen tukena
 • lääkäripalvelut tarpeen mukaan

Kuntoutusjakso tarkemmin kuvattuna:

Kuntoutus alkaa tulohaastattelulla ja kuntoutuksen painopisteiden tarpeen arvioinnilla. Tulovaiheessa asiakas allekirjoittaa kuntoutussopimuksen, jonka myötä hän sitoutuu ta-lon sääntöihin, mm. päihteettömyyteen. Työskentely tapahtuu pääosin pienryhmissä; aiheina ryhmässä mm: lähtötilanteen kartoitus, päihteiden käytön funktio, riskitilanteiden tunnistaminen ja hallinta, päihteiden käyttöä tukeva minäkäsitys, vaihtoehtoiset toiminta-tavat, tavoitteiden laatiminen, retkahduksen ehkäisy ja jatkohoitosuunnitelma. Jakso si-ältää myös luentoja aiheista toiminnan tarkoitus, ihmissuhdeverkosto, tavoitteet, riippuvuusongelman luonne, myönteinen ajattelu, terveystieto, motivaatio ja sitoutuminen, muutoksen vaihemalli, kriisit ja niiden hoito sekä retkahtamisen ehkäisy.

Jakson muu sisältö koostuu osallistumisesta läheispäivään, liikuntaan, rentoutukseen, kuntoutumisyhteisön arjen askareisiin, suurryhmiin, jatkohoitopaikkojen esittelytilaisuuk-siin sekä kirjallisten tehtävien tekoon. Jaksoon kuuluu verkostotapaaminen, johon asia-kas voi kutsua läheisiään sekä lähettävän tahon vi¬ranomaisia ja jatkohoitopaikkojen edustajia. Samansisältöinen kokous järjestetään 3 kuukauden kuluttua kuntoutuksen päättymisestä asiakkaan kotipaikkakunnalla.

Mikäli laitoskuntoutukseen sisältyy korvaushoito, pyydämme ottamaan asiassa yhteyttä Soiten Portin osastosihteeriin puh. 040 806 8101. Korvaushoitoon tarvitaan erillinen maksusitoumus.

Tervetuloa tutustumaan! Ota yhteyttä p. 040-806 8118040-806 8118 ja sovi tutustumisajasta.

Huumausainetestaus

Pikatestiseulat virtsasta 67 € / suorite

Sisältää pikatestin, testauksen, kirjaamisen/todistuksen tuloksesta sekä tuloksesta tiedottamisen lähettävälle taholle.

Virallinen seula virtsasta 67 € /suorite sekä halutun diagnostiikan hinta

Sisältää näytteen oton, näytteen analysointiin toimittamisen, kirjaamisen/todistuksen tuloksesta sekä tiedottamisen tuloksesta lähettävälle taholle. Haluttuun laboratoriodiagnostiikkaan tarvitaan palvelun ostajan myöntämä maksusitoumus tai muulla tavoin sovittu käytäntö.Muut palvelut

Asiantuntija- ja koulutuspalvelut

Toteutamme tilauksesta vahvaan kokemukseemme ja ammattitaitoomme perustuen erilai-sia asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Räätälöimme mielellämme tarpeisiin ja tilanteisiinne sopivia asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Yhteydenotot asian osalta Ventuskar-tanory:een p. 040 5028 816040 5028 816. Annamme pyynnöstä tarjouksen.

Viiden pisteen korva-akupunktio (Nada-menetelmä)

Korva-akupunktio pohjautuu kiinalaiseen lääketieteeseen. Akupunktio on vanha hoito-menetelmä, jota on harjoitettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Sen avulla hoidetaan mm. masennusta, unettomuutta, migreeniä, levottomuutta, stressiä, kiputiloja ja vieroitusoireita.

Korva-akupunktio

 • vahvistaa ja tasapainottaa kehoa ja mieltä
 • rentouttaa ja auttaa keskittymään,
 • voi helpottaa unettomuusongelmia ja kipuja
 • helpottaa akuutteja vieroitusoireita sekä tukee asiakkaita pysymään erossa päihteistä.

Hoitoa ei suositella raskaana oleville. Hoidot varataan puhelinnumerosta 040 806 8118.

Hoidon toteutus


Akupunktiohoitoa kannattaa usein ottaa pieni sarja, esimerkiksi kolmesta viiteen kertaa, hyvien hoitotulosten saamiseksi. Hoidon aikana asiakkaan molempiin korviin pistetään 5 pientä, steriiliä ja kertakäyttöistä akupunktioneulaa. Neulat saavat olla paikoillaan 10-45 minuuttia. Asiakas istuu hoidon ajan rauhassa rentoutuen ja rauhoittuen. Pistäminen ei satu, sitä voi verrata esimerkiksi hyttysenpistoon. Hoidon jälkeen olo on yleensä hyvin miellyttävä ja rentoutunut. Joillakin saattaa tunnetilat nousta vahvasti esiin.

Yksilöhoitona
KÄYNNIT HINTA
1. käynti (30-45 min) - alkuhaastattelu, jonka aikana arvioidaan hoidon sopivuus asiakkaalle - hoidon toteutus40 €/ kerta
jatkokäynnit (15-30 min) - hoidon toteutus30 €/kerta
5 käynnin hoitosarja150 €/kerta(yksittäin ostettuna 160 €)
10 käynnin sarja280 €/kerta (yksittäin ostettuna 310 €)


Ryhmähoitona hoitojen hinnat -20 % yllä olevista hinnoista. Portissa mahdollista saada akupunktio –hoitoa ryhmässä tiistaisin klo 8.45 alkaen ja torstaisin klo 14.00 alkaen. Mikä-li ryhmäajat muuttuvat, ilmoitamme muutoksista.

Yksilöhoitoihin ja 1. käynnille on varattava ennakkoon aika ma-pe klo 8-16, p. 040 8068 100040 8068 100. Peruuttamatta jätetty aika on käytetty aika.

Korvakuulahoito


Korvakuulahoito pohjautuu kiinalaiseen lääketieteeseen. Sen avulla hoidetaan mm. masennusta, unettomuutta, migreeniä, levottomuutta, stressiä, kiputiloja ja vieroitusoireita. Hoidot varataan puhelinnumerosta 040 806 8118.

Korvakuulahoitoa voidaan toteuttaa yhtä aikaisesti 5-pisteen korva-akupunktiohoidon kanssa. Molempien hoitojen vaikutukset ovat samantyyppiset ja ne tehostavat toistensa vaikutuksia. Mikäli hoitoja toteutetaan yhtä aikaa, laitetaan samalla kerralla toiseen korvaan korvakuulat ja toiseen akupunktioneulat tai laitetaan pelkästään korvakuulat.

Korvakuulahoidon vaikutukset

 • vahvistaa ja tasapainottaa kehoa ja mieltä
 • rentouttaa ja auttaa keskittymään,
 • voi helpottaa unettomuusongelmia ja kipuja
 • helpottaa akuutteja vieroitusoireita sekä tukee asiakkaita pysymään erossa päihteistä.

Hoidon toteutus

Työntekijä kiinnittää teipin avulla asiakkaan korvaan kuulat vastakkaisille puolille korva-lehteä ja painaa kuulaa etusormella korvalehden takana olevaa peukaloa vasten, kunnes neulatuntemus tuntuu tai näkyy hoidettavassa korvassa (esim. kuumotus, punotus, pistely). Korvassa on akupunktiopisteitä, joita työntekijä manipuloi korvakuulan avulla. Kuulien kiinnittäminen ei satu. Korvan ihon on oltava ehjä, eikä siinä saa olla luomia tms. käytettävän pisteen kohdalla. Korvalehden tulee lisäksi olla huoneenlämpöinen, eikä pa-leltunutta korvaa hoideta.

Kuulat jätetään korvaan 3-7 päiväksi ja kutakin pistettä on manipuloitava vähintään 3-5 kertaa päivässä 1-2 minuuttia eli kunnes asiakas tuntee tutun neulatuntemuksen. Lisäksi manipulointia voi tehdä myös tarpeen vaatiessa, esim. jos uni ei tule, tulee ikävä olotila tai esimerkiksi päihdemielitekoja. Työntekijä opastaa, miten manipulointi kotioloissa tehdään ja miten korvakuulien kanssa muutoinkin kotioloissa toimitaan. Korvat on tarpeen suojata hyvin ennen ja jälkeen hoidon, etenkin talvella, ettei tuuli ja kylmä palelluta korvia.

Yksilöhoitona
KÄYNNIT HINTA
1. käynti (15-20 min) - alkuhaastattelu, jonka aikana arvioidaan hoidon sopivuus asiakkaalle - hoidon toteutus35€/kerta
jatkokäynnit (5-10 min) - hoidon toteutus25 €/kerta
5 käynnin hoitosarja120 €
10 käynnin sarja230 €


Mikäli korvakuula –hoito toteutetaan yhtä aikaa 5 pisteen korva-akupunktiohoidon kans-sa tai ryhmässä, hinnoista -20 %. Portissa on mahdollista saada 5 pisteen korva-akupunktio sekä korvakuula –hoitoa ryhmässä tiistaisin klo 8.45 alkaen ja torstaisin klo 14.00 alkaen. Mikäli ryhmäajat muuttuvat, ilmoitamme muutoksista.

Yksilöhoitoihin on varattava ennakkoon aika ma-pe klo 8-16, p. 040 8068 100040 8068 100. Peruuttamatta jätetty aika on käytetty aika.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*