Haluan päättää itse ja ottaa vastuun - olla oikeasti vapaa...

  • Ventuskartano


Ventuskartano ry on vapaaehtoinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuvien päihde- ja muiden riippuvuusongelmaisten kuntoutusta, sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja. Yhdistys tuottaa laadukkaita päihdehuollon palveluja voittoa tavoittelematta. Yhdistys on aktiivinen koulutus- ja kehittämistoiminnassa, sekä tukipalveluiden järjestämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Yhdistyksen toimintaa toteutetaan Päihdekeskus Portissa ja Asuntokoti Hermannissa. Laitoskuntoutus Ventuskartano on myös siirtynyt Päihdekeskus Portin uusiin tiloihin.

Yhdistys on aktiivinen toimija ja kehittäjä päihderiippuvuuksien ja erilaisten toiminnallisten riippuvuuksien hoidossa. Teemme läheistä yhteistyötä lähikuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden viranomaisten, yhdistysten ja vertaistahojen kanssa.

Yhdistykseen otetaan mukaan lisää aktiivisia toimijoita. Yhdistyksen toimintaan voi osallistua kuka tahansa jäsenmaksun maksanut henkilö/yhteisö. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee hallitus.

Jäsenmaksu on henkilöltä 10€/vuosi ja yhteisöltä 50€/vuosi. Jäsenrekisteriä hoitaa Päihdekeskus Portissa Ventuskartano ry:n toimisto puh. 040 806 8100 ja sähköpostiosoite ventuskartano@ventuskartano.fi.

Avoimet työpaikat


Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.

Opiskelijapalaute


Opiskelijat sekä heidän ohjaajansa ja ohjaava opettajansa voivat antaa palautteensa nyt verkkosivuillamme

Opiskelijan ohjaajan palaute

Opettajan palaute työssäoppimisen / ohjatun harjoittelun yhteistyöstä

Opiskelijan palaute